ONLINE REGISTRACE:   

REGISTRACE BUDE OTEVŘENA 1. 2. 2023 V 8:00 HOD

Objednání triček a tašek je možné pouze do 7.4.2023, případně koupě  v den běhu do vyprodání zásob.

Startovní číslo se jménem pro přihlášené do 12.4.2023

Online registrace bude ukončena v pátek 21.4.2023 ve 20.00hod 

Od 17.4. bude možnost platby za registraci pouze přes platební bránu.

Na stránce registrovaných se objevíte až po zaplacení startovného!!!

Na stránkách OnlineSystem.cz je možno startovné uhradit přes platební brány. 

Startovné na trať 2,7 km a 10 km: 300 Kč,-

Startovné pro dětské běhy: 100kč,-

Nemohu běžet, chci přispět: přes registraci na OnlineSystému


Vyplněním a odesláním registračního formuláře:

Prohlašuji, že se akce Polanský charitativní běh, do které se přihlašuji, účastním na svou vlastní odpovědnost s přihlédnutím k mému zdravotnímu stavu a jsem si vědom(a), že pořadatel nenese žádnou odpovědnost za případné zranění nebo vznik jiné újmy v souvislosti s účastí v závodu. Uděluji pořadateli závodu souhlas se zpracováváním osobních údajů/GDPR/ za účelem evidence účastníků, zpracování výsledků závodu a dalších úkonů souvisejících se závodem/ zveřejněním fotografií a videa/. Zároveň prohlašuji, že výše uvedené osobní údaje poskytuji dobrovolně a jsem si vědom svých práv.