Triko pro prvních 100 online přihlášených na trať 2,7 km a 10 km. Hodnotné ceny pro vítěze. Medaile pro všechny běžce. Občerstvení v ceně startovného .

Startovné na trať 2,7 km a 10 km: 250 Kč,-
Startovné pro děti: zdarma nebo za dobrovolný příspěvek na číslo účtu:

115-7601090277/0100                                                                                            (Vaše jména uveřejníme na stránce-Podporují nás)
Startovní listiny 2018 k nahlédnutí:


Dle startovních čísel


10 000 metrů - abecedně 


2 700 metrů - abecedně 


Děti A - abecedně 


Děti B - abecedně 


Děti C - abecedně