ONLINE REGISTRACE:   

REGISTRACE OTEVŘENA od 1.2.2024 do 19.4.2024 20.00hod

Objednání triček a tašek je možné pouze do 5.4.2024, případně koupě v den běhu do vyprodání zásob.

STARTOVNÍ LISTINA:

DOSPĚLÍ

DĚTI

Na stránce registrovaných se objevíte až po zaplacení startovného!!!

Od 15.4. bude možnost platby za registraci pouze přes platební bránu.

Startovní číslo se jménem pro přihlášené do 14.4.2024

Celý výtěžek ze startovného obdrží OSTRAVSKÁ NEONATOLOGIE

Startovné na trať 2,7 km a 10 km: 350 Kč,-

Startovné pro dětské běhy: 150kč,-

Nemohu běžet, chci přispět: přes registraci na OnlineSystému

Na stránkách OnlineSystem.cz je možno startovné uhradit přes platební brány. Vyplněním a odesláním registračního formuláře:

Prohlašuji, že se akce Polanský charitativní běh, do které se přihlašuji, účastním na svou vlastní odpovědnost s přihlédnutím k mému zdravotnímu stavu a jsem si vědom(a), že pořadatel nenese žádnou odpovědnost za případné zranění nebo vznik jiné újmy v souvislosti s účastí v závodu. Uděluji pořadateli závodu souhlas se zpracováváním osobních údajů/GDPR/ za účelem evidence účastníků, zpracování výsledků závodu a dalších úkonů souvisejících se závodem/ zveřejněním fotografií a videa/. Zároveň prohlašuji, že výše uvedené osobní údaje poskytuji dobrovolně a jsem si vědom svých práv.