Triko pro prvních 100 online přihlášených na trať 2,7 km a 10 km. Hodnotné ceny pro vítěze. Medaile pro všechny běžce. Občerstvení v ceně startovného pro on-line přihlášené.

Možnost online přihlášení do 9.9.2020 

Na stránce registrovaných se objevíte až po zaplacení startovného!!!

Na stránkách OnlineSystem.cz je možno startovné uhradit přes platební brány. 


Vyplněním a odesláním registračního formuláře:

Prohlašuji, že se akce Polanský charitativní běh, do které se přihlašuji, účastním na svou vlastní odpovědnost s přihlédnutím k mému zdravotnímu stavu a jsem si vědom(a), že pořadatel nenese žádnou odpovědnost za případné zranění nebo vznik jiné újmy v souvislosti s účastí v závodu. Uděluji pořadateli závodu souhlas se zpracováváním osobních údajů/GDPR/ za účelem evidence účastníků, zpracování výsledků závodu a dalších úkonů souvisejících se závodem/ zveřejněním fotografií a videa/Zároveň prohlašuji, že výše uvedené osobní údaje poskytuji dobrovolně a jsem si vědom svých práv.

Startovné na trať 2,7 km a 10 km: 250 Kč,-

Startovné pro děti: zdarma nebo za dobrovolný příspěvek na číslo účtu: 

115-7601090277/0100