Triko pro prvních 100 online přihlášených na trať 2,7 km a 10 km. Hodnotné ceny pro vítěze. Medaile pro všechny běžce. 

Online registrace je ukončena.

Máte možnost se registrovat v sobotu 11.9.2021 

od 8:30hod v prostoru startu a cíle, 

v areálu dělnického domu. 

Těšíme se na Vás.

Na stránce registrovaných se objevíte až po zaplacení startovného!!!

Na stránkách OnlineSystem.cz je možno startovné uhradit přes platební brány. 

Startovní listina: 

Dospělí

Děti

Startovné na trať 2,7 km a 10 km: 250 Kč,-

Příspěvek pro Kulíšky z FNO a MNO můžete zasílat také přímo na účet Polanského charitativního běhu            115-7601090277/0100


Vyplněním a odesláním registračního formuláře:

Prohlašuji, že se akce Polanský charitativní běh, do které se přihlašuji, účastním na svou vlastní odpovědnost s přihlédnutím k mému zdravotnímu stavu a jsem si vědom(a), že pořadatel nenese žádnou odpovědnost za případné zranění nebo vznik jiné újmy v souvislosti s účastí v závodu. Uděluji pořadateli závodu souhlas se zpracováváním osobních údajů/GDPR/ za účelem evidence účastníků, zpracování výsledků závodu a dalších úkonů souvisejících se závodem/ zveřejněním fotografií a videa/. Zároveň prohlašuji, že výše uvedené osobní údaje poskytuji dobrovolně a jsem si vědom svých práv. Jako účastník běhu  budu dodržovat aktuální COVID opatření dle vládní vládních nařízení.
Startovné pro děti: zdarma nebo za dobrovolný příspěvek