ONLINE REGISTRACE:   

Objednání triček je možné pouze do 10.4.2022, případně koupě trika  v den běhu do vyprodání zásob.

Startovní číslo se jménem pro přihlášené do 12.4.2022

Online registrace bude ukončena ve středu 20.4.2022 ve 20.00hod 

Na stránce registrovaných se objevíte až po zaplacení startovného!!!

Na stránkách OnlineSystem.cz je možno startovné uhradit přes platební brány. 

Startovné na trať 2,7 km a 10 km: 300 Kč,-

Startovné pro dětské běhy: 100kč,-

Nemohu běžet, chci přispět: přes registraci na OnlineSystému


Vyplněním a odesláním registračního formuláře:

Prohlašuji, že se akce Polanský charitativní běh, do které se přihlašuji, účastním na svou vlastní odpovědnost s přihlédnutím k mému zdravotnímu stavu a jsem si vědom(a), že pořadatel nenese žádnou odpovědnost za případné zranění nebo vznik jiné újmy v souvislosti s účastí v závodu. Uděluji pořadateli závodu souhlas se zpracováváním osobních údajů/GDPR/ za účelem evidence účastníků, zpracování výsledků závodu a dalších úkonů souvisejících se závodem/ zveřejněním fotografií a videa/. Zároveň prohlašuji, že výše uvedené osobní údaje poskytuji dobrovolně a jsem si vědom svých práv.