Polanský charitativní běh podporuje neonatologické oddělení FNO a novorozenecké oddělení JIP2 Městské nemocnice Ostrava


Nedonošené miminko je takové, které přišlo na svět mezi 24. až 37. týdnem těhotenství. Ovšem i takto malým dětem může moderní medicína pomoci.

V té nejlepší péči jsou nedonošené děti ve FNO na neonatologickém oddělení, které je jedním z dvanácti Perinatologických center ČR a kde se o ně stará specializovaný personál a na Perinatologického centra intermediární péče MNO, který umožňuje
přijímat novorozence od 32. g. t.

Celý výtěžek ze startovného bude po dokončení závodu předán paní primářce oddělení neonatologie FNO MUDr. Haně Wiedermannové a paní primářce Kliniky dětského lékařství MNO Alici Nogolové

Přijďte si 224.2023 zaběhat a pomozte s námi! 

Těšíme se na Vás!


Polanský charitativní běh organizuje Nadační fond Kulíšek nedonošeným dětem a parta skvělých přátel

Nadačního fondu Kulíšek nedonošeným dětem vznikl s cílem podpořit oddělení neonatologie Fakultní nemocnice Ostrava, předčasně narozené děti, "Kulíšky", které prožívají těžký start do života v profesionální péči tohoto oddělení a jejich rodiny, které se ocitly v náročné životní situaci.

Miminka do dlaně jsou ve svých prvních dnech a týdnech velmi křehká a zranitelná a jejich život je kolikrát těžce vybojován. Naši snahou je proto ulehčit rodinám jak po psychické, tak finanční stránce a pro oddělení získat věci a pomůcky, které jsou nákladné a nemůže je hradit nemocnice, ale které významně zpříjemní pobyt miminka i maminky na oddělení a následně usnadní náročnou domácí péče po odchodu z nemocnice.

www.kulisekostrava.cz

fb: NFKulisek Ostrava